Houtskär ordnar för fjärde gången Matglädje lördagen den 17 augusti 2019.

Under dagen och kvällen har vi program av olika slag, och också en torgförsäljning på vår smakgata. Du är välkommen dit som försäljare! Kravet vi har är att det skall vara en inhemsk mat- eller hantverksprodukt av god kvalité, gärna närproducerad.

Det finns två sorters försäljningplatser:
-3*3m som lämpar sig för försäljningstält, hyra 40,-
-3* 1,5-2 m som lämpar sig för försäljningsbord. 30,-

Till en del platser finns det möjlighet att få elanslutning. 10,-
Hyran tas in under försäljningen, i priset ingår inte moms (moms 0%). Endast kontant betalning.

Bindande anmälning görs till helge.mattsson@kolumbus.fi

VIKTIGT! Skriv Matglädje i ämnesraden på din anmälan och vid övrig kontakt angående matglädje-evenemanget, så att e-posten inte försvinner tillsammans med annan e-post.

I anmälan vill vi ha ditt önskemål om platsens storlek, och om du vill ha el (finns endast i begränsad mängd, bokas enligt anmälningsordning), det namn du vill ha på försäljningsplatsen och ditt telefonnummer. Du kan också ringa 0400 224929 ifall du har frågor.
Platserna bokas i den ordning man anmäler sig!